Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

Hvordan bliver man ISO certificeret

“Se vores FAQ ISO videoer”

 

Vi har udført nogle FAQ ISO videoer, for at skabe et hurtigt og let overblik, over hvad de forskellige områder i ISO inderbærer.

Læs også om ISO hos iso.org

Hvad er en ISO-certificering?

ISO står for International Organization for Standardization

ISO er dermed en international standard, som findes indenfor mange forskellige områder, hvor de mest udbredte er:

Ved at være certificeret, viser virksomheden, at den har høj fokus på et område, som den løbende arbejder med at forbedre.

Hvad kræver det at blive ISO certificeret?

Alle virksomheder kan blive ISO certificeret uanset branche, størrelse eller omsætning.

Kravene for at blive certificeret til en ISO standard afhænger af, hvilken standard virksomheden ønsker at blive certificeret til.

Dog er der nogle helt fundamentale ting, som går igen for mange af standarderne, herunder:

  • Det er et krav at have et system til at håndtere de processer, som den gældende standard handler om
  • Det er et krav at have nogle målepunkter og målsætninger – og størstedelen af disse mål skal være målbare
  • Det er et krav, at man registrerer alle afvigelser og udfører korrigerende handlinger for at minimere risikoen for at afvigelsen sker igen. Det er et krav, at virksomheden arbejder med løbende forbedringer og dermed flytter sig tættere på deres mål år for år

Alle virksomheder kan blive ISO certificeret uanset branche, størrelse eller omsætning.

Kravene for at blive certificeret til en ISO-standard afhænger af, hvilken standard virksomheden ønsker at blive certificeret til.

Dog er der nogle helt fundamentale ting, som går igen for mange af standarderne, herunder:

  • Det er et krav at have et system til at håndtere de processer, som den gældende standard handler om
  • Det er et krav at have nogle målepunkter og målsætninger – og størstedelen af disse mål skal være målbare
  • Det er et krav, at man registrerer alle afvigelser og udfører korrigerende handlinger for at minimere risikoen for at afvigelsen sker igen. Det er et krav, at virksomheden arbejder med løbende forbedringer og dermed flytter sig tættere på deres mål år for år

Hvordan bliver man ISO certificeret?

Virksomheden skal selv, eller ved hjælp af konsulenter, igennem nedenstående punkter.

Der skal udføres en kortlægning af alle de processer inden for standardens område (scope), og de skal sættes i et system, som hele virksomheden kan arbejde efter.

Under kortlægningen og opbygningen af systemet, skal det sikres, at de specifikke krav i den givne standard efterleves.

Når alle processer er kortlagt, og standardens krav er implementeret, skal systemet køre som en del af hverdagen i minimum 1 måned, så det er muligt at vurdere effekten, og om alt efterleves.

Der skal nu afholdes et internt audit, hvor alle processer bliver gennemgået for at sikre, at de lever op til standardens krav, og at de efterleves.

Herefter skal ”ledelsens evaluering” afholdes, hvor ledelsen på baggrund af det interne audit samt andre målepunkter evaluerer perioden samt sætter nye mål for den kommende.

Nu er tiden inde til, at en ekstern auditor fra et akkrediteret firma kan komme på besøg og udføre et certificeringsaudit.

Hvis det eksterne audit går godt og uden afvigelser, er I certificeret og vil få tilsendt jeres certifikat i løbet af nogle få uger.

Er der nogle afvigelser, skal disse rettes inden for en bestemt tidsperiode, før certifikatet kan udstedes.

Hvorfor bliver man ISO certificeret?

Mange virksomheder får et krav fra deres kunder om at være ISO certificeret for at kunne blive ved med at levere til dem.

Andre virksomheder oplever kravet fra deres leverandør, da leverandøren kan have et krav fra deres kunde om, at de skal være ISO certificeret.

Der er også mange brancher, hvor det i udbudsmaterialet kræves, at virksomheden skal være certificeret for at kunne byde.

Endelig er der en række brancher, hvor det er et lovkrav at være ISO certificeret. Fx telekommunikation og synshaller.

Det er dog ikke alle virksomheder, der har et krav om at være certificeret. Nogle vælger at blive certificeret for at styrke deres ”brand” i markedet.

Hvor længe holder et ISO certifikat?

Et certifikat løber over 3 år.

Over den periode skal man 1 gang om året gennemføre internt audit samt ledelsens evaluering.

Certificeringsfirmaet gennemfører ligeledes et eksternt audit 1 gang om året. Det første er et hovedaudit, og de to efterfølgende er lidt kortere opfølgningsaudits.

Det interne audit ligger typisk 6 måneder forskudt fra det eksterne.

Efter den 3-årige periode starter cyklussen forfra, hvis man ønsker at fortsætte med at være certificeret.

Vi udfører løbende ISO videoer samt besvare spørgsmål under vores side “ISO Spørgsmål og Svar“. Har du et spørgsmål er du velkommen til at skrive det til os, så vil vi svare bedst muligt på det.

Bliv kontaktet af en af vores ISO konsulenter

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig inden 24 timer på hverdage