ProcessManager Cloud ISO software

“ISO software designet enkelt og let anvendeligt for alle”

ProcessManager Cloud ISO software

ISO software

ISO softwaren ProcessManager Cloud, er bygget til at beskrive virksomhedens processer på en enkel og overskuelig måde, så overblikket bevares og er anvendeligt i hverdagen for alle medarbejdere.

“Overskueligt – enkel redigering – viden samlet et sted – hurtig introduktion til nyansatte”

Er nogle af nøgleordrerne for ProcessManager Cloud – Læs mere om hvordan andre oplevede implementeringen af systemet.

ProcessManager Cloud kan bygges til at efterleve kravene i flere ISO standarder og kan leveres med en fuld skabelon til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 og ISO 27001:2017. Dette giver jer en flyvende start, da I har hele fundamentet og dermed kan gå direkte i gang med at tilpasse skabelon efter jeres virksomhed.

Ledelsessystem i skyen

For at få en ISO certificering er det vigtigt at opbygge et ledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge virksomhedens processer og identificere ”best practise” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

Vores løsning bygger på vores enkle, visuelle og brugervenlige ISO software – ProcessManager Cloud, der hjælper jeres virksomhed med at opbygge og vedligeholde et sådant ledelsessystem, og hvor “best practise” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden. ProcessManager Cloud er med til at styrke jeres daglige brug af en ISO certificering, da softwaren hjælper alle i virksomheden til at få et godt overblik over ledelsessystemet (i form af fx et kvalitetsledelsessystem eller miljøledelsessystem).

Vores ISO software kan tilpasses enhver virksomhed eller organisation, ligesom den er tilgængelig for alle medarbejdere i skyen. Læs mere om hvad et ledelsessystem kan betyde for virksomheden: Dansk Standard.

 

Sådan hjælper vi jer i gang med vores ISO software

Kick-start ISO

Vi kick-starter jeres ISO projekt med at oprette jeres eget site og overføre vores egen ”best practise” skabelon, som er bygget på mere end 30 års industriel erfaring såvel som vores erfaring på tværs af kunder de seneste 13 år. Så er I allerede mere end halvvejs!

Det tager 3-5 dage at bygge jeres ledelsessystem op i vores ISO software, og det er en proces, som foregår i tæt samarbejde med jer. På den måde sikrer vi, at jeres ledelsessystem skræddersyes specifikt til de behov, I har. En god og effektiv rytme er, at vi mødes hver eller hver anden uge, og at I laver hjemmearbejdet ind imellem.

Sådan sikrer vi, at I bliver certificeret

På ledelsesplan hjælper vi jer med at identificere kontekst og interessenter, etablere et system for risikostyring, skrive en kvalitetspolitik, identificere afledte kvalitetsmål, identificere handleplaner samt guide jer til at etablere et sæt af præstationsindikatorer.

På operationelt plan hjælper vi jer med at kortlægge og beskrive jeres processer. For at have et godt overblik inddeler vi dem typisk i salgs-, leverance- og supportprocesser.

En måneds tid efter at systemet er færdigt, gennemfører vi intern audit samt ledelsens evaluering sammen med jer.

Til allersidst deltager vi i det eksterne audit for at få jer sikkert i mål, ligesom vi hjælper med at lukke eventuelle afvigelser.

Samlet set har vi god erfaring med at gennemføre projektet over 3 måneder. Det giver god fokus og momentum samtidig med, at der er tid nok til at fastlægge og implementere manglende processer og procedurer.

Kontakt os

Nick Hjermind Salgschef hos ProcessManager

Nick Hjermind

ISO Software

Introduktion til ProcessManager Cloud

Udvikling

ProcessManager Cloud er et system som altid har været i en løbende udvikling og vi tilstræber os på at imødekomme vores kunders forventning.

ISO system ProcessManager Cloud udvikling

Fordele med vores ISO software

Fordele ved ProcessManager Cloud

Der er mange fordele ved at bruge vores ISO software ProcessManager Cloud.

Det er en helt ny tilgang til ledelsessystemer og det har aldrig været nemmere at arbejde i fx et kvalitetsledelsessystem eller miljøledelsessystem, end det er med ProcessManager Cloud.

Dertil er ProcessManager Cloud et ISO software som er helt i tråd med de nye HLS (High Level Structure) udgaver af ISO ledelsestandarder. Tilgangen er visuel og procesorienteret. Det betyder, at alle jeres virksomheds medarbejdere kan bruge det helt intuitivt og uden nogen uddannelse.

Mindre virksomheder har typisk al information i vores software som en kombination af indhold i selve systemet, uploadede filer samt links til internettet, og dette er en kæmpe fordel. Det betyder nemlig, at vores software ikke blot er et ledelsessystem, men også en database, der indeholder alle de standard dokumenter, I skal bruge til at blive certificeret. Med andre ord skal I ikke selv bruge tid på at udarbejde diverse formularer, Word- og Excel dokumenter osv.

ISO software med en ny optik

Større virksomheder bruger ofte vores ISO software som en helt ny og procesorienteret optik. Det giver en fælles forståelse for, hvordan virksomheden er struktureret og hænger sammen. Herfra klikker man sig nemt frem til de ønskede informationer, som ligger i databaser som MS SharePoint, Dropbox eller Google Drive.

Vores kernekompetence

Vores kernekompetence er at bygge og implementere enkle ledelsessystemer, som bygger på 30 års viden og dokumentation, og som bringer jer nemt, hurtigt og sikkert gennem en certificering.

Vores ISO software er specielt designet til at opbygge og vedligeholde især disse fire forskellige typer af ledelsessystemer:

  1. Kvalitetsledelsessystem
  2. Miljøledelsessystem
  3. Arbejdsmiljøledelsessystem
  4. Informationssikkerhedsledelsessystem

Tekniske beskrivelser/dokumenter

Vi har udarbejdet et sæt tekniske dokumenter, som svarer på de mest gængse spørgsmål fra kundernes IT-afdelinger. Skriv endelig, hvis I har yderligere spørgsmål.:

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud eller book et onlinemøde