Paschal

Vi blev re-certificeret iht. ISO 9001:2015, uden afvigelser og med flere rosværdige bemærkninger!

Vi kan klart anbefale ProcessManager til at skabe overblik!

PASCHAL-Danmark A/S har været ISO 9001-certificeret siden maj 2000, har altid fået fine audit-resultater og kan se at vores ledelsessystem giver værdi for kunder, medarbejdere og ledelse hver eneste dag!

Vi har gennem alle årene arbejdet struktureret og løbende forbedret ledelsessystemet og har indarbejdet mange ekstra tiltag som har understøttet vores forretning og strategi.

Vi har over det sidste år arbejdet frem mod, at vores daværende ISO 9001:2008 skulle opgraderes til den nyeste 2015-version med fokus på interessenter, styring af muligheder og risici m.m.

Under arbejdet med opgraderingen til den nye ISO 9001:2015-version fandt vi hurtigt ind til kernen i den nye standard, som vil bibringe ny værdi til vores ledelsessystem.
Efter lidt tid indså vi, at den nye standard er mere åben for tolkning og mindre konkret end de hidtidige versioner og at der derfor var risiko for at overgøre den gode gerning, ved bl.a. at muligheds/risikovurdere på alt for mange interessenter og på detaljeret niveau samt overtolke andre af de nye elementer.

Derfor kontaktede vi ProcessManager mhp. at få råd og vejledning til at ramme det rigtige niveau i vores arbejde. Konsulenten fra ProcessManager var her én dag, hvor vi gennemgik vores forretning, eksisterende ledelsessystem, strategiplan og det hidtidige arbejde med interessentanalyse, risici etc.

Da dagen var slut havde vi sammen konkretiseret og udarbejdet udkast til ca. halvdelen af de nye tiltag samt identificeret og lavet en handlingsplan for vores egen udarbejdelse af de resterende tiltag.

Kort sagt – efter én dag var det ”grå område” reduceret til en veldefineret køreplan på det rette niveau!

Medio november 2017, blev vi re-certificeret iht. ISO9001:2015, uden afvigelser og med flere rosværdige bemærkninger.

Vi kan klart anbefale ProcessManager til at skabe overblik!

Jim Koldborg, Admin. & IT-chef
PASCHAL-Danmark A/S

PowerFlex ApS

En seriøs og effektiv support!

Vores oplevelse med ProcessManager

Jeg synes, at Process Manager har opbygget et (Netbaseret) ISO styringssystem, som er både overskueligt, umiddelbart forståeligt og let at arbejde med.

En seriøs og effektiv support, kompletterer den gode oplevelse.

 

Jesper Christensen, Teknik
PowerFlex ApS

KD Maskinfabrik

Overskuelig og hurtig ISO certificering på 1 måned og 4 dage! Se videoen…

KD Maskinfabriks kerneprodukter omfatter:

  • Maskinudstyr til spildevandsbehandling/WWTP i ind- og udland
  • Løsninger til industrielle rensningsanlæg og spildevandsbehandling
  • Formudstyr til betonindustrien

Jens Krogh, Direktør
KD Maskinfabrik

Megatrade Beslag

Overskuelig ISO certificering på 3 måneder!
Se videoen…

Megatrade Beslag er en handelsvirksomhed med over 25 års erfaring i import, specialfremstilling, lager- og markedsføring af beslag, låse, hængsler, gummi-profiler, betjeningsgreb, befæstelse m.m. – i alt mere end 10.000 produktnumre.

Susanne Galtt, Direktør
Megatrade Beslag

A. Schillers Maskinfabrik

ProcessManager er et godt værktøj som sammenfatter alle processer og tilhørende dokumenter et sted.

Efter 3 arbejdssessioner lykkedes det os sammen med ProcessManager at blive hjulpet over på den nye 2015 version!

Vi har været ISO certificeret siden 1993 og valgte det pga. at det kunne blive en konkurrenceparameter og et fremtidigt krav fra vores kunder og så ville vi gerne være på forkant med processen. Selvom det ikke er blevet et kundekrav endnu så har vi valgt at fastholde det i alle årene da det er kvalitetsstempel på vores processer og noget som differentierer os fra vores lokale konkurrenter.

ProcessManager er et godt værktøj som sammenfatter alle processer og tilhørende dokumenter et sted. Det gør det utroligt nemt at tilgå systemet ligegyldig hvor man er og der kan også sendes link til potentielle nye kunder som kræver ISO certificeringen så de kan se hvordan vores kvalitetssystem er bygget op.

Samarbejdet er forløbet utrolig godt. Efter 3 arbejdssessioner lykkedes det os sammen med ProcessManager at blive hjulpet over på den nye 2015 version. Auditeringen forløb også uden problemer der var sendt link forlods så auditor kunne forberede recertificeringen og vi blev efterfølgende ved selve auditeringen godkendt til den nye version uden anmærkninger.

Jacob H. Schmidt
A. Schillers Maskinfabrik A/S

ScanAerotech

Overskuelig ISO certificering på 3 måneder!
Se videoen…

ScanAerotech leverer komplette fly- og lufthavnsbaseret støtteudstyr (GSE) løsninger til firmaer, FBO, MRO, militære, flyselskaber og generelle luftfartskunder over hele verden. ScanAerotech fremstiller og distribuerer industrielle, højkvalitets nye, brugte og renoverede fly GSE.

Üstun Harc, Direktør
ScanAerotech

Alfa Laval

Det vigtigste ved ProcessManager er at det er let at anvende og giver overblik over processerne på en visuel måde.

Vi faldt for ProcessManagers brugervenlighed!

Dels for brugerne af systemet, hvor PM gør det let og overskueligt at “drille” ned igennem processerne, samtidig med at man kan se hvor i en proces man er (man skal ikke uddannes i brugen – det er selvforklarende).

Dels for administratorerne, hvor det er utrolig nemt at vedligeholde procesbeskrivelserne (der er meget få funktioner at lære sig).

ProcessManager gør vores dagligdag lettere fordi vi har beskrevet alle processer vedr. brugen af vores ERP system der – så vi kan henvise en bruger med et systemproblem til en beskrivelse.

Det vigtigste ved ProcessManager er at det er let at anvende og giver overblik over processerne på en visuel måde.

Irene Jørgensen Quality Manager
Alfa Laval

Cirque

ISO 9001 godkendelse var løftestangen til en yderligere professionalisering af virksomheden

Krav om forretningsmæssige resultater

I 2004 stod vi overfor et lovgivningsmæssigt krav om en ISO 9001 certificering af visse af vores processer.

Når nu vi alligevel skulle bruge tid og penge på dette, ville vi ikke bare have certifikatet, men også en reel professionalisering af virksomheden – som kunne føre til konkrete forretningsresultater. Vi valgte derfor at lade samtlige virksomhedens processer certificere og at inddrage direktør Kim Hjermind for at få ekspertise og en ”second opinion” udefra.

Fokus på forbedringer og målinger

Vi valgte at opdele vores forretningssystem i ledelses, kunde- og supportprocesser. Herefter tog vi fat på at åbne hver proces og beskrive hvordan vi egentlig gør tingene. Det viste sig hurtigt, at opgaven ikke bare var at beskrive – men lige så meget at forbedre processerne, når nu vi havde fat i dem og havde hele overblikket.

Den anden hovedopgave var at etablere et sæt operationelle indikatorer, som var knyttet til hovedprocesserne. For at gøre det rigtig meget nærværende besluttede vi, at alle indikatorer skulle vises online og være synlige for alle medarbejdere i virksomheden. Vi indkøbte 6 store fladskærme, som blev sat op midt i kontoret, hvor alle passerer forbi mange gange om dagen.

Resultater

Først må vi selvfølgelig nævne ISO 9001 certifikatet. Vi blev auditeret og godkendt til den aftalte tid og helt uden anmærkninger – så var det på plads!

Dernæst har vi fået et samlet forretningssystem – som på et passende niveau – beskriver hvordan vi driver vores forretning. Og et sted hvor vi fremover kan forankre nye tiltag og ideer.

Endelig har forretningssystemet – og ikke mindst vores on-line indikatorer – givet en åbenhed omkring hvordan det går i virksomheden, som længe havde været efterspurgt af medarbejderne.

Så alt i alt har vi fået en ny – og meget professionel – platform for vores videre udvikling og ekspansion.

Kristoffer Basse, Adm. Dir.
Cirque

ICM – Sikkerhedsmateriel

ISO 9001 & 14001 på en gang!

Styr på forretningen

ICM har i en periode på over et år samarbejdet med Kim Hjermind, som dels har hjulpet virksomheden med at opnå en ISO 9001 og ISO 14001 godkendelse, men hvor samarbejdet efterfølgende udviklede sig til en trimning af virksomhedens daglige drift, en optimering af alle arbejdsprocesser, samt et strategisk løft af ledelsesstilen. Udgangspunktet har været ProcessManager programmet, som i dag er fuldt implementeret i virksomheden.

Kim har tvunget os til at fjerne spildtid men ellers følge de fastsatte regler med det eneste formål, at det skal øge vore kunders tilfredshed med ICM som leverandør. Vi har sammen defineret virksomhedens strategiske og operationelle mål, og vi har meldt dem klart ud til alle medarbejdere. Samtidigt har Kim overbevist ledelse og medarbejdere om, at selvom vi mener vi er dygtige, så bør vi have en vision om, at vi altid kan blive endnu bedre.

Klar til vækst

Vores virksomhed har aldrig kørt bedre, rollerne i organisationen har aldrig været bedre defineret, vi kan måle vores indsats, kundetilfredshed og lønsomhed i de salgsfremmende afdelinger, og vi har aldrig været bedre forberedt på den vækst, som vi nu er helt klar til at skabe.

Jan Selchau, Direktør
ICM

KurerXperten

Vi bruger ProcessManager til at etablere en fælles interface for alle vores Engineering Guidelines, Technical Instructions, Best Practice Reports, Project Reviews and ISO9001 Procedures.

ISO 9001 & 14001

For at kunne opnå dette, har vi opbygget et komplet ledelsessystem som fastholder “Best practise” i form af arbejdsgange og alle former for nødvendig information. Vi er ikke tilfredse med, at vi selv synes det er godt. Vi ønsker en ekstern bedømmelse. Derfor gennemfører Bureau Veritas hvert år certificeringsaudits – og det med fine resultater 😉

Link til vores forretningssystem.

Kundetilfredshed

Vi er heller ikke tilfredse med, at vi selv tror, at vores kunder er tilfredse. Derfor gennemførte vi perioden september til oktober en undersøgelse af vores kunders tilfredshed og loyalitet sammen med ProcessManager.

Vi er utrolig glade for resultatet – den gennemsnitlige score var 6,7 på en skala fra 1 til 7! Vi kan derfor have tillid til, at vores forretningsmodel og koncept virker, og vi kan med stor frimodighed bygge videre på det og skalere vores forretning nationalt.

Undersøgelsen viser også, hvor vi på det generelle plan skal sætte ind og forbedre vores generiske platform. Samtidig giver de individuelle besvarelser en unik mulighed for personlig opfølgning og dialog med den enkelte kunde om forbedring af ydelsen og relationen.

Flemming Riismøller, Adm. Dir.
KurerXperten

Krüger

Vi bruger ProcessManager til at etablere en fælles interface for alle vores Engineering Guidelines, Technical Instructions, Best Practice Reports, Project Reviews and ISO 9001 Procedures.

Implementeringen gik nemt og smertefrit og har i høj grad forbedret organisering af dokumenter, ligesom det er blevet meget lettere både at finde og bruge dem.

På anbefaling fra os er ProcessManager også blevet implementeret i vores franske hovedkontor såvel som i en af vores andre divisioner.

Carsten Rex Mortensen, VP Industrial Business Development, Director HSE
Krüger A/S

Pascal

The key benefits of Process Manager over alternative solutions is  simplicity of the interface and ease of implementation and adaptation.

The simplicity of the system is also a limitation, but a welcome one, since this limitation helps prevent scope creep of the quality system overall. The administration overhead of the system has therefore been low, and maintenance and updating of process descriptions is very straight forward. Equally important is the fact that the cost of implementing the quality system and obtaining the certificate has been controlled from the start.

By choosing Process Manager as our ISO9001 partner, we have managed to obtain better control of our processes, better tracking and communication of improvements, and first and foremost a strong focus on the areas of our business that is creating value for our customers.

Jonas Mønster Vaabengaard, Director of Operations, B. Sc. EE
Pascal A/S