Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

ISO 9001
Opfyld kravene til en ISO 9001 certificering på kun 3 måneder

“ISO 9001 er en ankerkendt kvalitetsstandard”

Kvalitetsledelse: Med en ISO 9001 certificering synliggør I jeres fokus på kvalitet samt virksomhedens kunder.

Hvad er de vigtigste ISO 9001 krav?

ISO 9001 krav

Overordnet er dette en standard, som stiller krav til jeres virksomheds produkt- og servicekvalitet samt kundefokus. ISO kvalitetsstyring kan anvendes af alle organisationer og virksomheder uanset type og størrelse.

Et vigtigt ISO 9001 krav er opbyggelse og vedligeholdelse af et kvalitetsledelsessystem, der konsekvent vil forbedre jeres evne til at levere produkter og services, der lever op til de krav, kunder har, såvel som myndighedernes og lovmæssige krav.

Et andet krav er, at jeres virksomhed fremmer implementering af en procestilgang, som har fokus på faktorer som kundebehov, merværdi, effektivitet samt løbende forbedringer gennem objektive målinger.

Et yderligere ISO krav er risikostyring, dvs. at jeres virksomhed kortlægger de potentielle områder, hvor der er en risiko for, at noget kan gå galt. Hermed kan I igangsætte tiltag, så risikoen minimeres eller helt undgås.

Læs mere om ISO 9001:2015 udgaven her.

ProcessManager Cloud – jeres vej til en ISO 9001 certificering

For at leve op til ISO 9001 krav og få en certificering er det vigtigt at opbygge et kvalitetsledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge virksomhedens processer og identificere ”best practise” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

ProcessManager Cloud er en enkel, visuel og intuitiv ISO software, der hjælper med kvalitetsstyring, dvs. med at opbygge og vedligeholde et sådant kvalitetsledelsessystem, hvor “best practise” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden.

Læs mere og se en video herunder, om hvordan ProcessManager Cloud – ISO softwaren hjælper jeres virksomhed i opbygningen af et kvalitetsledelsessystem.

Derfor er ISO 9001 kvalitetsstyring vigtig for jeres virksomhed

Med en ISO 9001 certificering viser I over for jeres potentielle kunder og øvrige samarbejdspartnere, at jeres virksomhed opfylder deres krav og behov til kvaliteten af jeres service og produkter.

Lever I op til ISO 9001 krav og får en certificering, vil I fremstå som en seriøs, ansvarlig og anerkendt leverandør, hvor kvalitetsledelse er i fokus. ISO kvalitetsstyring vil dermed øge kundetilfredsheden og gøre, at I differentierer jer fra konkurrenterne, og det kan være afgørende for at styrke jeres markedsposition.

 

Hvem udgiver ISO standarden og skal man købe den?

Hvert land har deres egen organisation, som medvirker i den globale udvikling af ISO standarderne og som udgiver standarderne lokalt.
I Danmark er det Dansk Standard, som i samarbejde med erhvervslivet deltager i udviklingen af standarderne. Standarderne kan dermed kun købes hos Dansk Standard.

Det er et krav, at virksomheden forstår standarden og lever op til de ISO krav, der stilles. Hvordan virksomheden erhverver sig denne viden, er der ikke noget krav om.

Som ISO konsulenter sætter vi altid vores kunder godt ind i standardens grundprincipper og hvordan I fremadrettet kan arbejde for at leve op til de stillede krav.
At sætte sig ned og læse standarden kan være tungt, og svært at vide, hvornår man er indenfor kravenes rammer. Vi synes dog stadig det er en god ide, at virksomheden har købt standarden eller håndbogen (med eksempler), som Dansk Standard også udgiver.
Ikke fordi I skal sætte jer ned og læse den fra start til slut, men for at vi undervejs i samarbejdet bedre kan forklare og pege på hvad de forskellige krav indebærer.

Standarden kan købes her: 9001:2015
Håndbogen kan købes her: Håndbog
Håndbogen:
Forklare hvert afsnit i standarden med eksempler for dagligaen, og er dermed lettere og hurtigere at sætte sig ind i. 

Se hvordan ScanAerotech oplevede forløbet!

ISO 9001 certificeret

Cloud-baseret ISO system

Kvalitetsledelsessystemet bygges online i ProcessManager Cloud. Det er et cloud-baseret software hosted hos Amazon Web Services – verdens største udbyder af “cloud computing”.

Bliv kontaktet af en af vores ISO konsulenter

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig inden 24 timer på hverdage