ISO 45001

Opfyld krav til standarden
på kun 3 måneder

“ISO 45001 øger jeres fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø”

Hvad er de vigtigste ISO 45001 krav?

ISO 45001 overordnet

Overordnet er ISO 45001 en standard, som stiller krav til, at jeres virksomhed er en sund og sikker arbejdsplads. Arbejdsmiljø standarden kan implementeres af alle virksomheder uanset størrelse og branche.

Først og fremmest er et vigtigt ISO 45001 krav, at jeres virksomhed identificerer og overholder de gældende lovmæssige krav vedrørende arbejdsmiljø og -sikkerhed.

Dertil er det et krav, at jeres virksomhed stiller en struktur til rådighed til at forbedre medarbejdersikkerhed, reducere risici på arbejdspladsen samt skabe bedre og mere sikre arbejdsforhold over hele verden.

Et yderligere krav er risikostyring, dvs. at jeres virksomhed kortlægger, hvordan medarbejderes arbejdsmiljø og –sikkerhed potentielt påvirkes negativt af virksomhedens aktiviteter, produkter og services, således at I har mulighed for at håndtere og løse disse forhold.

Derfor er arbejdsmiljø vigtigt for jeres virksomhed

Over 6.300 mennesker dør dagligt af arbejdsrelaterede sygdomme og ulykker – det er tæt ved 2,3 millioner hvert år! Konsekvensen af sygdomme og ulykker er betydelig både for den enkelte medarbejder og for økonomien som helhed i form af fravær, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og fra øgede forsikringspræmier.

Det er for at bekæmpe dette problem, ISO har udviklet den nye standard til Arbejdsmiljøledelsessystemer – Kravbeskrivelser, som skal hjælpe virksomheder med at imødegå problemerne i arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø standarden er udviklet for at hjælpe alle typer af organisationer med at implementere og demonstrere et sundt arbejdsmiljø og høj sikkerhed på arbejdspladsen. Standarden er bredt anerkendt og populær, og den sikrer, at ledelse og medarbejdere såvel som eksterne interessenter og potentielle kunder får tillid til, at jeres virksomheds arbejdsmiljø konstant bliver målt og forbedret.

En arbejdsmiljø certificering vil demonstrere over for eksterne interessenter, at I har fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og det vil styrke jeres brand som en seriøs, ansvarlig og anerkendt samarbejdspartner.

ProcessManager Cloud – jeres vej til en ISO 45001 certificering

For at blive certificeret til denne standard, er det vigtigt at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge jeres virksomheds processer og identificere ”best practise” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

Her er ProcessManager Cloud en enkel, visuel og intuitiv ISO software, der hjælper med at opbygge og vedligeholde et sådant arbejdsmiljøledelsessystem, hvor “best practise” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden.

Læs mere om, hvordan ProcessManager Cloud kan hjælpe jeres virksomhed med at opbygge og vedligeholde et arbejdsmiljøledelsessystem.

ISO 45001

Læs vores artikler om ISO 45001

Hvad er ISO 45001?

ISO 45001 er en ISO standard som handler om arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads.

Som med ISO 9001 og ISO 14001 standarden (der også er omtalt på siden), så arbejder ISO 45001 også efter samme struktur HLS (High Level Sructure).
I denne standard handler det om at man skal sikre arbejdsmiljøet for medarbejdernes skyld, og her er der nogle krav som skal opfyldes for at blive certificeret til denne ISO standard.

For at leve op til ISO 45001 standarden skal virksomheden have et arbejdsmiljøledelsessystem, dette system skal rumme alle de processer i virksomheden som har/kan have en påvirkning på arbejdsmiljøet.
Derudover skal arbejdsmiljøledelsessystemet leve op til de stillede krav i standarden.

Herunder er listet nogle af de største/mest centrale krav:

  • Der skal være et afvigelsessystem for at fange eventuelle afvigelser som kan påvirke arbejdsmiljøet, hertil skal der udføres korrigerende handling for at undgå at afvigelsen sker igen
  • Der skal udføres risikostyring for at afdække alle de steder hvor der er en risiko for dårligt arbejdsmiljø
  • Der skal opstilles nogle arbejdsmiljømål og målsætninger som skal være i tråd med arbejdsmiljøpolitikken
  • Til arbejdsmiljømålene skal der være nogle handleplaner for at sikre at der løbende arbejdes med at nå målsætningen
  • Der skal være en styring med alle medarbejdernes kompetencer og udvikling
  • Der skal være et beredskab
  • Der skal laves en kortlægning af arbejdsmiljøet for at kunne vurdere hvor de største risici er

For at blive endelig certificeret til en ISO 45001 standard, skal et godkendt certificerende firma udføre ekstern audit. Det eksterne audit udføres på baggrund af arbejdsmiljøledelsessystemet og det opstillede scope.

Læs 5 gode råd fra Dansk Standard om implementeringen af ISO 45001.

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud