Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

ISO 45001

Opfyld krav til en certificering på kun 3 måneder

Arbejdsmiljøledelse: Med en ISO 45001 certificering synliggør I jeres fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

p
Bemærk at ISO 45001 er udkommet i marts 2018 og er en opgraderet version af OHSAS 18001 standarden.

Hvad er de vigtigste ISO 45001 krav?

ISO 45001 overordnet

Overordnet er ISO 45001 en standard, som stiller krav til, at jeres virksomhed er en sund og sikker arbejdsplads. Arbejdsmiljø standarden kan implementeres af alle virksomheder uanset størrelse og branche.

Først og fremmest er et vigtigt ISO 45001 krav, at jeres virksomhed identificerer og overholder de gældende lovmæssige krav vedrørende arbejdsmiljø og -sikkerhed.

Dertil er det et krav, at jeres virksomhed stiller en struktur til rådighed til at forbedre medarbejdersikkerhed, reducere risici på arbejdspladsen samt skabe bedre og mere sikre arbejdsforhold over hele verden.

Et yderligere krav er risikostyring, dvs. at jeres virksomhed kortlægger, hvordan medarbejderes arbejdsmiljø og –sikkerhed potentielt påvirkes negativt af virksomhedens aktiviteter, produkter og services, således at I har mulighed for at håndtere og løse disse forhold.

Derfor er arbejdsmiljø vigtigt for jeres virksomhed

Over 6.300 mennesker dør dagligt af arbejdsrelaterede sygdomme og ulykker – det er tæt ved 2,3 millioner hvert år! Konsekvensen af sygdomme og ulykker er betydelig både for den enkelte medarbejder og for økonomien som helhed i form af fravær, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og fra øgede forsikringspræmier.

Det er for at bekæmpe dette problem, ISO har udviklet den nye standard til Arbejdsmiljøledelsessystemer – Kravbeskrivelser, som skal hjælpe virksomheder med at imødegå problemerne i arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø standarden er udviklet for at hjælpe alle typer af organisationer med at implementere og demonstrere et sundt arbejdsmiljø og høj sikkerhed på arbejdspladsen. Standarden er bredt anerkendt og populær, og den sikrer, at ledelse og medarbejdere såvel som eksterne interessante og potentielle kunder får tillid til, at jeres virksomheds arbejdsmiljø konstant bliver målt og forbedret.

En arbejdsmiljø certificering vil demonstrere over for eksterne interessenter, at I har fokus på et et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og det vil styrke jeres brand som en seriøs, ansvarlig og anerkendt samarbejdspartner.

ProcessManager – jeres vej til en ISO 45001 certificering

For at få en ISO 45001 certificering er det vigtigt at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge jeres virksomheds processer og identificere ”best practise” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

Her er ProcessManager en enkel, visuel og intuitiv ISO software, der hjælper med at opbygge og vedligeholde et sådant arbejdsmiljøledelsessystem, hvor “best practise” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden.

Læs mere om, hvordan ProcessManager kan hjælpe jeres virksomhed med at opbygge og vedligeholde et arbejdsmiljøledelsessystem.

Arbejdsmiljøcertificering – For et bedre arbejdsmiljø

Cloud-baseret arbejdsmiljøledelsessystem

Arbejdsmiljøledelsessystemet bygges online i ProcessManager. Det er et cloud-baseret software hosted hos Amazon Web Services – verdens største udbyder af “cloud computing”.

Bliv kontaktet af en af vores ISO konsulenter

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig inden 24 timer på hverdage