ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015
De nye ISO 2015 udgaver

ISO 2015 er de nye udgaver, her bliver du klogere på, hvad der karakteriserer de nye 2015 udgaver af ISO 9001 og ISO 14001.

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 = High Level Structure

Overordnet

ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarderne er gennemskrevet helt fra bunden af og titler på kapitler, underkapitler og paragrafer er omstrukturerede og fornyede.

Når det er sagt, er langt det meste af indholdet grundlæggende det samme. Der er typisk tale om små ændringer og om en reorganisering, så det passer med den nye struktur.

Ændringen er et strategisk valg om at opnå en ensartet struktur for alle ISO ledelsesstandarder. Den nye struktur kaldes HLS, High Level Structure, og blev første gang indført på ISO 55001, styring af aktiver.

Den nye ISO 2015 struktur

Med den nye fælles struktur for bl.a. ISO 9001 og ISO 14001 ønsker ISO at gøre det nemmere for virksomheder og organisationer at integrere alle dele af deres forskellige ledelsessystemer og ultimativt ende med ET fælles ledelsessystem!

For mange virksomheder vil det i praksis betyde, at man her og nu kan integrere ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og den nye ISO 45001:2018 for arbejdsmiljø på helt samme system og struktur.

Med den øgede fokus på IT sikkerhed vil det på lidt længere sigt også være interessant at koble ISO 27001 for informationssikkerhed på, idet den også anvender HLS.

ProcessManager ledelsessystem ISO 2015

ISO software

Kontakt os

Kim Hjermind CEO og grundlægger

Kim Hjermind

Risikostyring som en integreret del

Nye revisioner

Med hver ny revision af standarden bliver der introduceret et nyt koncept for ISO 9001 og ISO 14001, som skal løfte certificerede virksomheder til et højere niveau.

Risikobaseret tænkning er et grundkoncept i de nye standarder: identifikation, kvalificering og ledelse af risici. Denne ledelse giver en kvalitet, som rækker udover den umiddelbare kvalitet af produkter og ydelser. Virkelig kvalitet findes kun, hvis en organisation kan levere konforme produkter og ydelser på den lange bane.

Risikostyring

Risici har en modpart: muligheder! De nye ISO 9001 og ISO 14001 standarder favner og adresserer også denne positive form for usikkerhed.

Risikostyring erstatter ikke nogen af standardens koncepter, og der er derfor tale om en udvidelse, som er indarbejdet i de grundlæggende elementer og fuldender disse. Proces og forbedringstilgangen (PDCA = Plan, Do, Check, Act) er fortsat to grundpiller i standarden.

ISO 9001:2015

Ændringer i ISO:2015

Ændringerne i den nye ISO 9001 udgave er betydelige og mere grundlæggende end dem, der skete i 2008 udgaven. Nedenfor er en kort opsummering af de væsentligste fornyelser samt baggrunden for disse.

Virksomhedens kontekst

ISO 9001:2015 er et helt nyt kapitel, som kræver, at man fastlægger virksomhedens eksterne og interne forhold, interessenter samt den strategiske retning.

ISO 9001:2015 stiller nye krav til lederskab

Den nye ISO 9001 standard indeholder øgede krav til et stærkt, synligt og engageret lederskab omkring kvalitet:

 • Princippet om ”ledelsens repræsentant” er helt forsvundet. Ledelsen må nu selv demonstrere sit engagement
 • Kvalitetspolitik, -mål og -målsætninger skal være fuldstændigt afstemt og i tråd med virksomhedens strategiske retning
 • Dele af det samlede kvalitetssystem kan være en integreret del af virksomhedens eksisterende forretningsprocesser (f.eks. ERP-, CRM- og CMS-systemer)

En kvalitetsmanual er ikke længere et krav

Kvalitetsmanualen var engang en uadskillelig del af en ISO 9001 standard og certificering. Vil den forsvinde helt?

Muligvis, men det er nok ikke noget vi vil se i den nærmeste fremtid, da kvalitetsmanualen er dybt rodfæstet hos langt de fleste.

Den nye ISO 9001 udgave stiller ikke længere krav om en egentlig kvalitetsmanual. Man skal imidlertid være opmærksom på, at krav om dokumenteret information stadig er tilstede i standarden. Det er stadig krævet at dokumentere, vedligeholde og bevare dokumentation. Derfor er kvalitetsmanualen stadig en mulighed for at opfylde disse krav – men altså ikke længere den eneste.

Standarden ønsker at tage højde for teknologiske og samfundsmæssige ændringer. Information er ikke længere skabt, struktureret, styret, vedligeholdt, distribueret og anvendt som for 20 år siden, da ringbind og papir var det primære medium.

Disse ændringer åbner mulighed for større fleksibilitet i, hvordan virksomheder organiserer og indretter sig. Det er nu muligt at være i overensstemmelse med standarden uden at sætte den ledelsesmæssige agilitet over styr, så længe de grundlæggende principper respekteres.

Standarden er nu bevidst også rettet mod servicevirksomheder

ISO 9001 var oprindelig målrettet industrien og specielt fremstillingsvirksomheder. I årenes løb er situationen gradvist ændret, så servicevirksomheder i dag er en meget større del af det samlede billede, og mange af disse har allerede taget ISO 9001 til sig.

Den nye ISO 9001 udgave tager højde for denne udvikling. Dens sprogbrug og dens abstraktionsniveau er tilpasset, så det er meget enklere at tolke og implementere den ind i alle typer af segmenter og virksomheder.

Læs mere om ISO 9001:2015 hos Dansk standard.

ISO 14001:2015

Ændringer i ISO 14001:2015

Ændringerne i den nye ISO 14001 udgave er betydelige og mere grundlæggende end dem, der skete i 2004 udgaven. Nedenfor er en kort opsummering af de væsentligste fornyelser samt baggrunden for disse.

Virksomhedens kontekst

ISO 14001:2015 er et helt nyt kapitel, som kræver, at man fastlægger virksomhedens eksterne og interne forhold, interessenter og derefter vurdere miljøaspekterne samt deres risici.

ISO 14001:2015 stiller nye krav til lederskab

Den nye ISO 14001 standard indeholder øgede krav til et stærkt, synligt og engageret lederskab omkring miljø:

 • Princippet om ”ledelsens repræsentant” er helt forsvundet. Ledelsen må nu selv demonstrere sit engagement
 • Miljøpolitikken, -mål og -målsætninger skal være fuldstændigt afstemt og i tråd med virksomhedens strategiske retning
 • Virksomheden skal tage stilling til de miljøaspekter der findes i de interne og eksterne forhold samt interessenter og deres krav
 • Der skal udføres en risikostyring som skal afspejle, de risici der er fundet under miljøkortlægningen

Livscyklusperspektiv 

I ISO 14001:2015 lægges der ekstra vægt på et livscyklusperspektiv. Det vil sige at virksomheden skal tage højde for hele produktets levetid. Hvor stor miljøpåvirkning produktet har ved produktion – drift/anvendelse – bortskaffelse.

Dette gælder ved udvikling, design, produktion, salg og ved produkter der anvendes internt, f.eks. i forbindelse med service opgaver. 

 • Udvikler og producere I selv produktet, har I mulighed for at påvirke produktets livscyklus fra begyndelsen
 • Videresælger I produkter fra tredjepart, har I svære ved at påvirke selve produktets livscyklus, men I skal som virksomhed gøres jeres, for at sikre, at den bedst mulige livcyklus opnås
 • Virksomheder som f.eks. sælger en ydelse hvor de anvender kemikalier, skal også tage stilling til hvor stor miljørisiko produktet udgør ved anvendelse hos kunden og ved bortskaffelse. Her er virksomheden et godt stykke ude i ledet af livscyklussen, men selv om en påvirkning kan være svær, skal vurderingen finde sted. Kan livscyklussen ikke påvirkes, kan produktet evt. udskiftes til et mere miljøvenligt produkt

Læs mere om ISO 14001:2015 hos Dansk standard.

Viden er en ressource

Også på dette punkt tilpasser de nye ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 udgaver til den tid, vi lever i. Viden er ofte nøglen til udvikling og succes. Den nye udgave betragter viden som en ressource, der skal styres:

 • Identificer den nødvendige viden for at gennemføre aktiviteter og nå de aftalte målsætninger
 • Viden skal vedligeholdes, beskyttes og gøres tilgængelig, hvor den skal bruges
 • Ændringer i viden skal forudses og risikoen for ikke at tilegne sig den i tide skal styres

Bliv kontaktet af en af vores konsulenter

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig inden 24 timer på hverdage