ISO 14001

Opfyld krav til standarden
på kun 3 måneder

“ISO 14001 er en anerkendt miljøstandard, med en ISO 14001 certificering synliggør I jeres forpligtelse til miljøet”

Hvad er de vigtigste ISO 14001 krav?

ISO 14001 krav

Miljøstandarden stiller specifikke krav til, at jeres virksomhed identificerer og forstår dens miljømæssige påvirkninger af dens aktiviteter, produkter og services.

Først og fremmest er et vigtigt ISO 14001 krav, at jeres virksomhed fastlægger en miljøpolitik samt miljømålsætninger.

Et andet krav er, at I forstår, hvordan væsentlige miljømæssige forhold kan håndteres, samt at I implementerer de nødvendige kontroller og sætter klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats.

Det er desuden et vigtigt ISO krav, at jeres virksomhed administrerer jeres forpligtelser til at overholde de gældende miljømæssige lovkrav.

Det er et krav at virksomheden udføre en risikostyring samt en miljøkortlægning. Dvs. at jeres virksomhed kortlægger de forskellige risici, der er for, at I påvirker miljøet i negativ retning, således at I kan forebygge disse risici og undgå, at de realiseres.

Læs mere om ISO 2015 udgaverne her.

Derfor er en miljøcertificering fra ISO vigtig for jeres virksomhed

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard inden for milløjedelsessystemer. Med denne ISO certificering viser jeres virksomhed således, at I har et værktøj til at levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser. Fx viser I med en miljøcertificering fra ISO, at I er med til at reducere forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssig udledninger i miljøet. Læs mere hos iso.org.

Fordelene med en miljøcertificering er åbenlyse: I synliggør over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, at I arbejder seriøst med jeres miljømål og dermed minimerer jeres miljøpåvirkning. Det vil differentiere jer fra konkurrenterne, hvilket kan være afgørende i en konkurrencesituation, hvor miljøhensyn er et vigtigt parameter.

En anden vigtig fordel ved certificeringen er, at standarden er designet til at være kompatibelt med andre anerkendte og universelle ledelsessystemer, herunder ISO 9001. Herved er det oplagt at integrere standarden i et eksisterende ledelsessystem.

Miljø ISO 14001

ProcessManager Cloud – jeres vej til en ISO 14001 certificering

For at leve op til kravene og få en miljøcertificering er det vigtigt at opbygge et miljøledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge virksomhedens processer og identificere ”best practise” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

ProcessManager Cloud er en enkel, visuel og intuitiv ISO software, der hjælper med at opbygge og vedligeholde et sådant miljøledelsessystem, hvor “best practise” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden.
Som en del af software pakken, har vi gennem tiden udarbejdet alle de grundskabeloner som skal til for at leve op til kravene. Ved at bruge ProcessManger Cloud kommer I som virksomhed naturligt gennem de steps der.

Læs mere og se en video herunder, om hvordan ProcessManager Cloud ISO softwaren hjælper jeres virksomhed i opbygningen af et miljøledelsessystem.

ISO software

Kontakt os

Nick Hjermind Salgschef hos ProcessManager

Nick Hjermind

Se hvordan Megatrade Beslag oplevede forløbet!

ISO 14001:2015 certificeret

Læs vores artikler om ISO 14001

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er en miljøstandard som er til for at sikre det eksterne miljø mod forurening.

Standarden er meget lig ISO 9001 standarden i sin opbygning/struktur da de begge bruger samme grundstruktur (HLS), her handler det bare ikke om at sikre kvaliteten men at sikre minimalt miljø forurening/spild.

For at leve op til kravene i ISO 14001 standarden, skal virksomheden have et miljøledelsessystem, dette system skal rumme alle de processer i virksomheden som har/kan have en miljøpåvirkning.
Derudover skal miljøledelsessystemet leve op til de stillede krav i standarden. Herunder er listet nogle af de største/mest centrale krav.

  • Der skal være et afvigelsessystem for at fange eventuelle afvigelser som kan have negativ effekt på miljøet, hertil skal der udføres korrigerende handling for at undgå at afvigelsen sker igen
  • Der skal udføres risikostyring for at afdække alle de steder hvor der er en miljørisiko
  • Der skal opstilles nogle miljømål og målsætninger som skal være i “tråd” med miljøpolitikken
  • Til miljømålene skal der være nogle handleplaner for at sikre at der løbende arbejdes med at nå målsætningen
  • Der skal være en styring med alle medarbejdernes kompetencer og udvikling
  • Der skal være et beredskab
  • Der skal laves en kortlægning af arbejdsmiljøet for at kunne vurdere hvor de største risici er

For at blive endelig certificeret til denne ISO standard, skal et godkendt certificerende firma udføre ekstern audit. Det eksterne audit udføres på baggrund af miljøledelsessystemet og det opstillede scope samt antal adresser.

Læs mere om ISO 14001 samt 5 gode råd fra Dansk Standarder.

Bliv kontaktet af en af vores konsulenter

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig inden 24 timer på hverdage