ISO 14001

Opfyld krav til standarden
på kun 3 måneder

“ISO 14001 er en anerkendt miljøstandard, med en ISO 14001 certificering synliggør I jeres forpligtelse til miljøet”

Hvad er de vigtigste ISO 14001 krav?

ISO 14001 krav

Miljøstandarden stiller specifikke krav til, at jeres virksomhed identificerer og forstår dens miljømæssige påvirkninger af dens aktiviteter, produkter og services.

Først og fremmest er et vigtigt ISO 14001 krav, at jeres virksomhed fastlægger en miljøpolitik samt miljømålsætninger.

Et andet krav er, at I forstår, hvordan væsentlige miljømæssige forhold kan håndteres, samt at I implementerer de nødvendige kontroller og sætter klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats.

Det er desuden et vigtigt ISO krav, at jeres virksomhed administrerer jeres forpligtelser til at overholde de gældende miljømæssige lovkrav.

Det er et krav at virksomheden udføre en risikostyring samt en miljøkortlægning. Dvs. at jeres virksomhed kortlægger de forskellige risici, der er for, at I påvirker miljøet i negativ retning, således at I kan forebygge disse risici og undgå, at de realiseres.

Læs mere om ISO 2015 udgaverne her.

Derfor er en miljøcertificering fra ISO vigtig for jeres virksomhed

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer. Med denne ISO certificering viser jeres virksomhed således, at I har et værktøj til at levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser. Fx viser I med en miljøcertificering fra ISO, at I er med til at reducere forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssig udledninger i miljøet. Læs mere hos iso.org.

Fordelene med en miljøcertificering er åbenlyse: I synliggør over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, at I arbejder seriøst med jeres miljømål og dermed minimerer jeres miljøpåvirkning. Det vil differentiere jer fra konkurrenterne, hvilket kan være afgørende i en konkurrencesituation, hvor miljøhensyn er et vigtigt parameter.

En anden vigtig fordel ved certificeringen er, at standarden er designet til at være kompatibelt med andre anerkendte og universelle ledelsessystemer, herunder ISO 9001. Herved er det oplagt at integrere standarden i et eksisterende ledelsessystem.

Miljø ISO 14001

ProcessManager Cloud – jeres vej til en ISO 14001 certificering

For at leve op til kravene og få en miljøcertificering er det vigtigt at opbygge et miljøledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge virksomhedens processer og identificere ”best practise” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

ProcessManager Cloud er en enkel, visuel og intuitiv ISO software, der hjælper med at opbygge og vedligeholde et sådant miljøledelsessystem, hvor “best practise” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden.
Som en del af software pakken, har vi gennem tiden udarbejdet alle de grundskabeloner som skal til for at leve op til kravene. Ved at bruge ProcessManger Cloud kommer I som virksomhed naturligt gennem de steps der.

Læs mere og se en video herunder, om hvordan ProcessManager Cloud ISO softwaren hjælper jeres virksomhed i opbygningen af et miljøledelsessystem.

Se hvordan Megatrade Beslag oplevede forløbet!

ISO 14001:2015 certificeret

ISO 14001:2015

Ændringer i ISO 14001:2015

Ændringerne i den nye ISO 14001 udgave er betydelige og mere grundlæggende end dem, der skete i 2004 udgaven. Nedenfor er en kort opsummering af de væsentligste fornyelser samt baggrunden for disse.

Virksomhedens kontekst

ISO 14001:2015 er et helt nyt kapitel, som kræver, at man fastlægger virksomhedens eksterne og interne forhold, interessenter og derefter vurdere miljøaspekterne samt deres risici.

ISO 14001:2015 stiller nye krav til lederskab

Den nye ISO 14001 standard indeholder øgede krav til et stærkt, synligt og engageret lederskab omkring miljø:

 • Princippet om ”ledelsens repræsentant” er helt forsvundet. Ledelsen må nu selv demonstrere sit engagement
 • Miljøpolitikken, -mål og -målsætninger skal være fuldstændigt afstemt og i tråd med virksomhedens strategiske retning
 • Virksomheden skal tage stilling til de miljøaspekter der findes i de interne og eksterne forhold samt interessenter og deres krav
 • Der skal udføres en risikostyring som skal afspejle, de risici der er fundet under miljøkortlægningen

Livscyklusperspektiv

I ISO 14001:2015 lægges der ekstra vægt på et livscyklusperspektiv. Det vil sige at virksomheden skal tage højde for hele produktets levetid. Hvor stor miljøpåvirkning produktet har ved produktion, drift, anvendelse og bortskaffelse.

Dette gælder ved udvikling, design, produktion, salg og ved produkter der anvendes internt, f.eks. i forbindelse med service opgaver.

 • Udvikler og producere I selv produktet, har I mulighed for at påvirke produktets livscyklus fra begyndelsen
 • Videresælger I produkter fra tredjepart, har I svære ved at påvirke selve produktets livscyklus, men I skal som virksomhed gøre jeres, for at sikre, at den bedst mulige livcyklus opnås
 • Virksomheder som f.eks. sælger en ydelse hvor de anvender kemikalier, skal også tage stilling til hvor stor miljørisiko produktet udgør ved anvendelse hos kunden og ved bortskaffelse. Her er virksomheden et godt stykke ude i ledet af livscyklussen, men selv om en påvirkning kan være svær, skal vurderingen finde sted. Kan livscyklussen ikke påvirkes, kan produktet evt. udskiftes til et mere miljøvenligt produkt

Læs mere om ISO 14001:2015 hos Dansk Standard.

Læs vores artikler om ISO 14001

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er en miljøstandard som er til for at sikre det eksterne miljø mod forurening.

Standarden er meget lig ISO 9001 standarden i sin opbygning/struktur da de begge bruger samme grundstruktur (HLS), her handler det bare ikke om at sikre kvaliteten men at sikre minimalt miljø forurening/spild.

For at leve op til kravene i ISO 14001 standarden, skal virksomheden have et miljøledelsessystem, dette system skal rumme alle de processer i virksomheden som har/kan have en miljøpåvirkning.
Derudover skal miljøledelsessystemet leve op til de stillede krav i standarden. 

Herunder er listet nogle af de største/mest centrale krav:

 • Der skal være et afvigelsessystem for at fange eventuelle afvigelser som kan have negativ effekt på miljøet, hertil skal der udføres korrigerende handling for at undgå at afvigelsen sker igen
 • Der skal udføres risikostyring for at afdække alle de steder hvor der er en miljørisiko
 • Der skal opstilles nogle miljømål og målsætninger som skal være i tråd med miljøpolitikken
 • Til miljømålene skal der være nogle handleplaner for at sikre at der løbende arbejdes med at nå målsætningen
 • Der skal være en styring med alle medarbejdernes kompetencer og udvikling
 • Der skal være et beredskab
 • Der skal laves en kortlægning af miljøet for at kunne vurdere hvor de største risici er

For at blive endelig certificeret til denne ISO standard, skal et godkendt certificerende firma udføre ekstern audit. Det eksterne audit udføres på baggrund af miljøledelsessystemet og det opstillede scope samt antal adresser.

Læs mere om ISO 14001 samt 5 gode råd fra Dansk Standard.

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud eller book et onlinemøde