Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

ISO 14001

Opfyld krav til en certificering på kun 3 måneder

“ISO 14001 er en anerkendt miljøstandard”

Miljøledelse: Med en ISO 14001 certificering synliggør I jeres forpligtelse til miljøet.

Hvad er de vigtigste ISO 14001 krav?

ISO 14001 krav

ISO 14001 er en standard som stiller specifikke krav til, at jeres virksomhed identificerer og forstår dens miljømæssige påvirkninger af dens aktiviteter, produkter og services.

Først og fremmest er et vigtigt ISO 14001 krav, at jeres virksomhed fastlægger en miljøpolitik samt miljømålsætninger.

Et andet krav er, at I forstår, hvordan væsentlige miljømæssige forhold kan håndteres, samt at I implementerer de nødvendige kontroller og sætter klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats.

Det er desuden et vigtigt ISO krav, at jeres virksomhed administrerer jeres forpligtelser til at overholde de gældende miljømæssige lovkrav.

Det er et krav at virksomheden udføre en risikostyring samt en miljøkortlægning. Dvs. at jeres virksomhed kortlægger de forskellige risici, der er for, at I påvirker miljøet i negativ retning, således at I kan forebygge disse risici og undgå, at de realiseres.

Læs mere om ISO 14001:2015 udgaven her.

ProcessManager Cloud – jeres vej til en ISO 14001 certificering

For at leve op til kravene og få en miljøcertificering er det vigtigt at opbygge et miljøledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge virksomhedens processer og identificere ”best practise” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

ProcessManager Cloud er en enkel, visuel og intuitiv ISO software, der hjælper med at opbygge og vedligeholde et sådant miljøledelsessystem, hvor “best practise” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden.
Som en del af software pakken, har vi gennem tiden udarbejdet alle de grundskabeloner som skal til for at leve op til kravene. Ved at bruge ProcessManger Cloud kommer I som virksomhed naturligt gennem de steps der.

Læs mere og se en video herunder, om hvordan ProcessManager Cloud ISO softwaren hjælper jeres virksomhed i opbygningen af et miljøledelsessystem.

Derfor er en miljøcertificering fra ISO vigtig for jeres virksomhed

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard inden for milløjedelsessystemer. Med en ISO 14001 certificering viser jeres virksomhed således, at I har et værktøj til at levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser. Fx viser I med en miljøcertificering fra ISO, at I er med til at reducere forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssig udledninger i miljøet.

Fordelene med en miljøcertificering er åbenlyse: I synliggør over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, at I arbejder seriøst med jeres miljømål og dermed minimerer jeres miljøpåvirkning. Det vil differentiere jer fra konkurrenterne, hvilket kan være afgørende i en konkurrencesituation, hvor miljøhensyn er et vigtigt parameter.

En anden vigtig fordel ved certificeringen er, at standarden er designet til at være kompatibelt med andre anerkendte og universelle ledelsessystemer, herunder ISO 9001. Herved er det oplagt at integrere standarden i et eksisterende ledelsessystem.

Miljøcertificering – For et bedre miljø

Se hvordan Megatrade Beslag oplevede forløbet!

ISO 14001:2015 certificeret

Cloud-baseret ISO system

Miljøledelsessystemer bygges online i ProcessManager Cloud. Det er et cloud-baseret software hosted hos Amazon Web Services – verdens største udbyder af “cloud computing”.

Bliv kontaktet af en af vores ISO konsulenter

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig inden 24 timer på hverdage