ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015
– de nye ISO 2015 udgaver

Her bliver du klogere på, hvad der karakteriserer de nye 2015-udgaver af ISO 9001 og ISO 14001.

ISO 9001 2015 & ISO 14001 2015 = High Level Structure

Overordnet

ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015 standarderne er gennemskrevet helt fra bunden af og titler på kapitler, underkapitler og paragrafer er omstrukturerede og fornyede.

Når det er sagt, er langt det meste af indholdet grundlæggende det samme. Der er typisk tale om små ændringer og om en reorganisering, så det passer med den nye struktur.

Ændringen er et strategisk valg om at opnå en ensartet struktur for alle ISO ledelsesstandarder. Den nye struktur kaldes HLS, High Level Structure, og blev første gang indført på ISO 55001, Styring af aktiver.

Den nye struktur

Med den nye fælles struktur for bl.a. ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015 ønsker ISO at gøre det nemmere for virksomheder og organisationer at integrere alle dele af deres forskellige ledelsessystemer – og ultimativt –ende med ET fælles ledelsessystem!

For mange virksomheder vil det i praksis betyde, at man her og nu kan integrere ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 og den nye ISO 45001 for arbejdsmiljø på helt samme system og struktur.

Med den øgede fokus på IT sikkerhed vil det på lidt længere sigt også være interessant at koble ISO 27001 for Informationssikkerhed på, idet den også anvender HLS.

Risikostyring som en integreret del

Nye revisioner

Med hver ny revision af standarden bliver der introduceret et nyt koncept for ISO 9001 og ISO 14001, som skal løfte certificerede virksomheder til et højere niveau.

Risikobaseret tænkning er et grundkoncept i de nye standarder: identifikation, kvalificering og ledelse af risici. Denne ledelse giver en kvalitet, som rækker udover den umiddelbare kvalitet af produkter og ydelser. Virkelig kvalitet findes kun, hvis en organisation kan levere konforme produkter og ydelser på den lange bane.

Risikostyring

Risici har en modpart: muligheder! De nye ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015 standarder favner og adresserer også denne positive form for usikkerhed.

Risikostyring erstatter ikke nogen af standardens koncepter, og der er derfor tale om en udvidelse, som er indarbejdet i de grundlæggende elementer og fuldender disse. Proces og forbedringstilgangen (PDCA = Plan, Do, Check, Act) er fortsat to grundpiller i standarden.

ISO 9001 2015

Ændringer

Ændringerne i den nye ISO 9001 2015 udgave er betydelige og mere grundlæggende end dem, der skete i 2008 udgaven. Nedenfor er en kort opsummering af de væsentligste fornyelser samt baggrunden for disse.

Virksomhedens kontekst

ISO 9001 2015 er et helt nyt kapitel, som kræver, at man fastlægger virksomhedens eksterne og interne forhold, interessenter samt den strategiske retning.

ISO 9001 2015 stiller nye krav til lederskab

Den nye ISO 9001 2015 standard indeholder øgede krav til et stærkt, synligt og engageret lederskab omkring kvalitet:

  • Princippet om ”ledelsens repræsentant” er helt forsvundet. Ledelsen må nu selv demonstrere sit engagement.
  • Kvalitetspolitik, -mål og -målsætninger skal være fuldstændigt afstemt og i tråd med virksomhedens strategiske retning.
  • Dele af det samlede kvalitetssystem kan være en integreret del af virksomhedens eksisterende forretningsprocesser (f.eks. ERP-, CRM- og CMS-systemer).

En kvalitetsmanual er ikke længere et krav

Kvalitetsmanualen var engang en uadskillelig del af en ISO 9001 standard og certificering. Vil den forsvinde helt?

Muligvis, men det er nok ikke noget vi vil se i den nærmeste fremtid, da kvalitetsmanualen er dybt rodfæstet hos langt de fleste.

Den nye ISO 9001 2015 udgave stiller ikke længere krav om en egentlig kvalitetsmanual. Man skal imidlertid være opmærksom på, at krav om dokumenteret information stadig er tilstede i standarden. Det er stadig krævet at dokumentere, vedligeholde og bevare dokumentation. Derfor er kvalitetsmanualen stadig en mulighed for at opfylde disse krav – men altså ikke længere den eneste.

Standarden ønsker at tage højde for teknologiske og samfundsmæssige ændringer. Information er ikke længere skabt, struktureret, styret, vedligeholdt, distribueret og anvendt som for 20 år siden, da ringbind og papir var det primære medium.

Disse ændringer åbner mulighed for større fleksibilitet i, hvordan virksomheder organiserer og indretter sig. Det er nu muligt at være i overensstemmelse med standarden uden at sætte den ledelsesmæssige agilitet over styr, så længe de grundlæggende principper respekteres.

Standarden er nu bevidst også rettet mod servicevirksomheder

ISO 9001 var oprindelig målrettet industrien og specielt fremstillingsvirksomheder. I årenes løb er situationen gradvist ændret, så servicevirksomheder i dag er en meget større del af det samlede billede, og mange af disse har allerede taget ISO 9001 til sig.

Den nye ISO 9001 2015 udgave tager højde for denne udvikling. Dens sprogbrug og dens abstraktionsniveau er tilpasset, så det er meget enklere at tolke og implementere den ind i alle typer af segmenter og virksomheder.

 

Viden er en ressource

Også på dette punkt tilpasser de nye ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015 udgaver til den tid, vi lever i. Viden er ofte nøglen til udvikling og succes. Den nye udgave betragter viden som en ressource, der skal styres:

  • Identificer den nødvendige viden for at gennemføre aktiviteter og nå de aftalte målsætninger.
  • Viden skal vedligeholdes, beskyttes og gøres tilgængelig, hvor den skal bruges.
  • Ændringer i viden skal forudses og risikoen for ikke at tilegne sig den i tide skal styres.

Hvad kunderne siger om os

Alfa Lava nyt ledelsessystem
Alfa Laval logo

"ProcessManager gør vores dagligdag lettere fordi vi har beskrevet alle processer vedr. brugen af vores ERP system der – så vi kan henvise en bruger med et systemproblem til en beskrivelse. Det vigtigste ved ProcessManager er at det er let at anvende og giver overblik over processerne på en visuel måde"

Alfa Laval

Cirque ISO 9001 kundecase
Cirque logo

 

"Først må vi selvfølgelig nævne ISO 9001 certifikatet. Vi blev auditeret og godkendt til den aftalte tid og helt uden anmærkninger – så var det på plads! Dernæst har vi fået et samlet forretningssystem – som på et passende niveau – beskriver hvordan vi driver vores forretning. Og et sted hvor vi fremover kan forankre nye tiltag og ideer"

Cirque

ICM nyt ledelsessystem kundecase
ICM logo

 

"Vores virksomhed har aldrig kørt bedre, rollerne i organisationen har aldrig været bedre defineret, vi kan måle vores indsats, kundetilfredshed og lønsomhed i de salgsfremmende afdelinger, og vi har aldrig været bedre forberedt på den vækst, som vi nu er helt klar til at skabe"

ICM

KurerXperten ISO 9001 og 14001 kundecase
KurerXperten logo

 

"Vi gennemførte i perioden september til oktober en undersøgelse af vores kunders tilfredshed og loyalitet sammen med ProcessManager"

KurerXperten

Polaroil ISO 9001 og 14001 kundecase
Polaroil logo

 

"I løbet af en uge blev der opbygget et forretningssystem i programmet ProcessManager. Systemet bygger videre på den store viden og de rigtig mange operationelle procedurer, som var blevet udviklet og implementeret genem mange år"

Polaroil

Krüger nyt ledelsessystem kundecase
Kruger logo

 

"Implementeringen gik nemt og smertefrit og har i høj grad forbedret organisering af dokumenter, ligesom det er blevet meget lettere både at finde og bruge dem. På anbefaling fra os er ProcessManager også blevet implementeret i vores franske hovedkontor såvel som i en af vores andre divisioner"

Krüger

Pascal ISO 9001 kundecase
Pascal logo

 

"By choosing Process Manager as our ISO 9001 partner, we have managed to obtain better control of our processes, better tracking and communication of improvements, and first and foremost a strong focus on the areas of our business that is creating value for our customers"

Pascal

Tage Kristensen ISO 9001 kundecase
Tage Kristensen logo

 

"Opbygningen af kvalitetsystemet har været meget overskuelig. Konsulenten fra ProcessManager var her i 3 dage. På den måde fik han et godt indblik i virksomheden, som ville have haft svær at opnå ellers"

Tage Kristensen

ULR Transport ISO 9001 og 14001 kundecase
ULR Transport logo

 

"Det tog derfor mindre end 1 uge før vi havde indgået aftale med ProcessManager. Den 9. april tog vi hul på at bygge forretningssystemet, d. 7. maj holdt vi kick-off på forretningssystemet sammen med chaufførerne og d. 29. juni blev vi certificeret uden anmærkninger"

U.L.R. Transport

ScanAerotech ISO 9001 kundecase
ScanAerotech logo

 

"Vi gennemgik en overskueligt ISO 9001 certificering på kun 3 måneder, i samarbejde med ProcessMnager"

ScanAerotech

A. Schillers Maskinfabrik ISO 9001 kundecase
A. Schillers Maskinfabrik logo

 

"Efter 3 arbejdssessioner lykkedes det os sammen med ProcessManager at blive hjulpet over på den nye 2015 version!"

A. Schillers Maskinfabrik

Megatrade Beslag ISO 9001 og 14001
Megatrade Beslag logo

 

"ProcessManager hjalp os igennem en overskuelig ISO 9001 og ISO 14001 certificering på 3 måneder!"

Megatrade Beslag

KD Maskinfabrik ISO 9001
KD Maskinfabrik logo

 

"Med hjælp fra ProcessManager og deres overskulige cloud system, gennemgik vi en ISO 9001 certificering på kun 1 måned og 4 dage!"

KD Maskinfabrik

Bliv kontaktet af en af vores ISO konsulenter

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig inden 24 timer på hverdage