Nye 2015 udgaver

Nye 2015 udgaver af ISO 9001 og 14001 – samt OHSAS 18001 som erstattes af ISO 45001
Ændringerne i den nye ISO 9001:2015 udgave er betydelige og mere grundlæggende end dem der skete i 2008 udgaven. Nedenfor er en kort opsummering af de væsentligste fornyelser samt baggrunden for disse.

Kilde: Bureau Veritas

ISO 9001

Kvalitet

ISO 14001

Eksternt miljø

OHSAS 18001

Arbejdsmiljø

ISO 45001

Arbejdsmiljø

HLS – High Level Structure

ISO 9001:2015 og 14001:2015 standarderne er gennemskrevet helt fra bunden af og titler på kapitler, underkapitler og paragrafer er omstrukturerede og fornyede.

Når det er sagt, så skal det også siges, at langt det meste af indholdet grundlæggende er det samme. Der er typisk tale om små ændringer og om en reorganisering, så det passer med den nye struktur.

Ændringen er et strategisk valg om at opnå en ensartet struktur for alle ISO ledelsesstandarder. Den nye struktur kaldes HLS, High Level Structure, og blev første gang indført på ISO 55001, Styring af aktiver.

Med den nye fælles struktur ønsker ISO at gøre det nemmere for virksomheder og organisationer at integrere alle dele af deres forskellige ledelsessystemer – og ultimativt – at ende med ET fælles ledelsessystem!

For mange virksomheder vil det i praksis betyde, at man her og nu kan integrere ISO 9001 og 14001 i ét system, og at man i løbet af 2017/18 kan koble den nye ISO 45001 for arbejdsmiljø på helt samme system og struktur.

Med den øgede fokus på IT sikkerhed vil det på lidt længere sigt også være interessant at koble ISO 27001 for Informationssikkerhed på, idet den også anvender HLS.

Risikostyring bliver en integreret del af de nye standarder

Med hver ny revision af standarden bliver der introduceret et nyt koncept, som skal løfte certificerede virksomheder til et højere niveau.

Risikobaseret tænkning er et grundkoncept i den nye standard: identifikation, kvalificering og ledelse af risici. Denne ledelse giver en kvalitet, som rækker udover den umiddelbare kvalitet a produkter og ydelser. Virkelig kvalitet findes kun hvis en organisation kan levere konforme produkter og ydelser på den lange bane.

Risici har en modpart: muligheder! Den nye ISO9001:2015 standard favner og adresserer også denne positive form for usikkerhed.

Risikostyring erstatter ikke nogen af standardens koncepter og der er derfor tale om en udvidelse, som er indarbejdet i de grundlæggende elementer og fuldender disse. Proces og forbedringstilgangen (PDCA = Plan, Do, Check, Act) er fortsat to grundpiller i standarden.

Risikostyring hænger i sin natur tæt sammen med løbende forbedringer. Korrigerende handlinger svarer til at adressere en afvigelse, som er opstået på grund af en uidentificeret eller dårligt kvalificeret eller ledet risiko. Forebyggende handlinger adresserer risikoen for en mulig men endnu ikke opstået afvigelse.

Lederskab

Standarden indeholder øgede krav til et stærkt, synligt og engageret lederskab omkring kvalitet:

  • Princippet om ”ledelsens repræsentant” er helt forsvundet. Ledelsen må nu selv demonstrere sit engagement.
  • Kvalitetspolitik, -mål og -målsætninger skal være fuldstændigt afstemt og i tråd med virksomhedens strategiske retning.
  • Dele af det samlede kvalitetssystem kan være en integreret del af virksomhedens eksisterende forretningsprocesser (f.eks. ERP-, CRM- og CMS-systemer).

Standarden er nu bevidst også rettet mod servicevirksomheder

ISO 9001 var oprindelig målrettet industrien og specielt fremstillingsvirksomheder. I årenes løb er situationen gradvist ændret, så servicevirksomheder i dag er en meget større del af det samlede billede, og mange af disse har allerede taget ISO 9001 til sig.

Den nye ISO9001:2015 udgave tager højde for denne udvikling. Dens sprogbrug og dens abstraktionsniveau er tilpasset, så det er meget enklere at tolke og implementere den ind i alle typer af segmenter og virksomheder.

En kvalitetsmanual er ikke længere et krav

Kvalitetsmanualen var engang en uadskillelig del af en ISO standard og certificering. Vil den forsvinde helt?

Muligvis, men det er nok ikke noget vi vil se i den nærmeste fremtid, da kvalitetsmanualen er dybt rodfæstet hos langt de fleste.

Den nye 2015 udgave stiller ikke længere krav om en egentlig kvalitetsmanual. Man skal imidlertid være opmærksom på, at krav om dokumenteret information stadig er tilstede i standarden. Det er stadig krævet at dokumentere, vedligeholde og bevare dokumentation. Derfor er kvalitetsmanualen stadig en mulighed for at opfylde disse krav – men altså ikke længere den eneste.

Standarden ønsker at tage højde for tekonologiske og samfundsmæssige ændringer. Information er ikke længere skabt, struktureret, styret, vedligeholdt, distribueret og anvendt som for 20 år siden, da ringbind og papir var det primære medium.

Disse ændringer åbner mulighed for større fleksibilitet i hvordan virksomheder organiserer og indretter sig. Det er nu muligt at være i overensstemmelse med standarden uden at sætte den ledelsesmæssige agilitet over styr, så længe de grundlæggende principper respekteres.

Fokus på virksomhedens og interessenters kontekst

To nye paragraffer (4.1 and 4.2) stiller krav om at overveje den kontekst som organisationen befinder sig i. Det vil sige en analyse af konteksten såvel som en identifikation af interessenterne og deres forventninger.

Viden er en ressource

Også på dette punkt tilpasser den nye 2015 udgave til den tid, som vi lever i. Viden er ofte nøglen til udvikling og succes. Den nye udgave betragter viden som en ressource, der skal styres:

Kilde: Bureau Veritas

  • Identificer den nødvendige viden for at gennemføre aktiviteter og nå de aftalte målsætninger.
  • Viden skal vedligeholdes, beskyttes og gøres tilgængelig, hvor den skal bruges.
  • Ændringer i viden skal forudses og risikoen for ikke at tilegne sig den i tide skal styres.

Hvad kunderne siger om os

Kontakt os og få hjælp til certificeringen!

Som ISO konsulenter hjælper vi jer gennem certificeringsprocessen på en professionel og enkel måde.
Vores cloud system sikrer at alle i virksomheden får gavn af certificeringen og at jeres best practices bliver "synlige" og løbende forbedret.

Vi svarer på mail/formularen inden for 24 timer og sidder klar ved telefonen 8-17 i hverdagene.

Du finder os her

Fruebjergvej 3, DK-2100 København Ø

Ring til os

Kim Hjermind:+45 4084 4441
Konsulent

Ring via Skype

Kontakt navn: kim.hjermind

Eller send os en mail

Kim Hjermind

Ring til os

Nick Hjermind: +45 6017 5411
Konsulent

Ring via Skype

Kontakt navn: nick.hjermind

Eller send os en mail

Nick Hjermind

Ring til os

Dennis Du Krøger: +45 3020 3620
Programmør

Ring via Skype

Kontakt navn: dennis.du.kroeger

Eller send os en mail

Dennis Du Krøger