ISO 14001

Miljøledelse

ISO 14001 standarden opsætter et sæt kriterier for et certificerbart miljøledelsessystem. Det giver en ramme for hvordan en virksomhed eller en organisation kan opsætte et effektivt miljøledelsessystem. Og det kan anvendes af alle organisationer uafhængigt af aktivitet og branche.

ISO 14001 certificering

Ved at blive certificeret og efterleve de krav der stilles i ISO 14001, kan ledelse og medarbejdere såvel som eksterne interessenter få tillid til, at virksomhedens miljøbelastning bliver både målt og forbedret.

Kilde: www.iso.org/iso/iso14000

Kom igennem ISO certificeringen på 3 måneder!

Styrkelse af miljøforhold og markedsposition

Et ISO 14001 certifikat styrker jeres miljøforhold, og viser at I arbejder seriøst med jeres miljømål og dermed at nedbringe jeres miljøpåvirkning. Det vil distancere jer fra konkurrenterne, og kan være afgørende i en konkurrencesituation hvor miljø spiller en rolle.

ISO 9001

Kvalitet

OHSAS 18001

Arbejdsmiljø

ISO 45001

Arbejdsmiljø

2015 udgaver

9001 & 14001

Styrkelse ved en miljøcertificering

Opbygning af et miljøledelsessystem er en unik chance for systematisk at kortlægge miljøpåvirkningen fra virksomhedens aktiviteter, produkter og services ud fra et livscyklus perspektiv. Dette giver også mulighed for at finde de miljøpåvirkninger som kan hhv. styres og påvirkes.

”License to operate”

Et ISO 1401 certifikat åbner døre!
Oftere og oftere er et ISO-certifikat en forudsætning for overhovedet at kunne være med. Store virksomheder forlanger, at deres leverandører er certificerede til en eller flere standarder. Og i nogle brancher er det et lovkrav. Endelig er det en del af mange udbud, hvor det enten er en forudsætning, eller giver ekstra point at sætte kryds ved ”certificeret”.

Profil af et projekt

Vores kernekompetence er at bygge og implementere enkle miljøledelsessystemer, som bygger maksimalt på eksisterende viden og dokumentation, og som bringer jer nemt, hurtigt og sikkert gennem en certificering.

Vi kick-starter projektet …
med at oprette jeres egen site og overføre vores egen ”best practise” skabelon, som er bygget på mere end 30 års industriel erfaring samt vores erfaring på tværs af kunder de seneste 13 år. Så er I allerede mere end halvvejs!

Vi hjælper herefter med at kortlægge jeres processer i det cloud baserede software ProcessManager. Samtidig vil vi identificere de steder, hvor der er behov for yderligere detaljer i form af instruktioner eller procedurer. Mange af disse findes ofte allerede og skal måske blot ”støves af” før de uploades som en del af miljøledelsessystemet. I andre tilfælde skal de skrives på ny enten direkte i ProcessManager eller i f.eks. et Word dokument. Det bliver så jeres ”hjemmearbejde” at have disse ting klar, til vi mødes igen.

En god og effektiv rytme er, at vi mødes hver eller hver anden uge, og at I laver hjemmearbejdet ind imellem.

På ledelsessiden hjælper vi jer med …
at identificere kontekst og interessenter, etablere et system for risikostyring, skrive en miljøpolitik, identificere afledte miljømål, identificere handleplaner samt guide jer til at etablere et sæt af miljøindikatorer.

I slutningen af projektet gennemfører vi intern audit samt ledelsens evaluering sammen med jer.

Til allersidst deltager vi i det eksterne audit for at få jer sikkert i mål, og med at lukke eventuelle afvigelser.

Samlet set har vi god erfaring med at gennemføre projektet over 3 måneder. Det giver god fokus og momentum samtidig med, at der er tid nok til at fastlægge og implementere manglende processer og procedurer.

Se hvordan Megatrade oplevede forløbet!

 

Cloud-baseret kvalitetsledelsessystem

Miljøledelsessystemer bygges online i ProcessManager. Det er et cloud baseret software hosted hos Amazon Web Services – verdens største udbyder af “cloud computing”.

Hvad kunderne siger om os

Kontakt os og få hjælp til certificeringen!

Som ISO konsulenter hjælper vi jer gennem certificeringsprocessen på en professionel og enkel måde.
Vores cloud system sikrer at alle i virksomheden får gavn af certificeringen og at jeres best practices bliver "synlige" og løbende forbedret.

Vi svarer på mail/formularen inden for 24 timer og sidder klar ved telefonen 8-17 i hverdagene.

Du finder os her

Fruebjergvej 3, DK-2100 København Ø

Ring til os

Kim Hjermind:+45 4084 4441
Konsulent

Ring via Skype

Kontakt navn: kim.hjermind

Eller send os en mail

Kim Hjermind

Ring til os

Nick Hjermind: +45 6017 5411
Konsulent

Ring via Skype

Kontakt navn: nick.hjermind

Eller send os en mail

Nick Hjermind

Ring til os

Dennis Du Krøger: +45 3020 3620
Programmør

Ring via Skype

Kontakt navn: dennis.du.kroeger

Eller send os en mail

Dennis Du Krøger