Hvad er ISO 45001

Spørgsmål: Hvad er ISO 45001? ISO 45001 er en ISO standard som handler om arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Som med ISO 9001 og 14001 standarden (der også er omtalt på siden), så arbejder ISO 45001 også efter samme struktur HLS (High Level Sructure).I denne...

Hvad er ISO 9001

Spørgsmål: Hvad er ISO 9001? ISO 9001 er en kvalitetsstandard som har til formål at sikre at virksomheden kontinuerligt arbejder med deres kvalitet. Standarden handler dermed primært om at man som virksomhed løbende skal forbedrer sin kvalitet. Det er dermed ikke nok...

Hvad er en ISO standard

Spørgsmål: Hvad er en ISO standard? En ISO standard er en anerkendt international standard og står for international organisation for standardisering. Der findes mange forskellige ISO standarder, hvor nogle dækker store områder og andre er meget branchespecifikke. En...

Hvad er ISO 14001

Spørgsmål: Hvad er ISO 14001? ISO 14001 er en miljøstandard som er til for at sikre det eksterne miljømod forurening. Standarden er meget lig ISO 9001 standarden i sin opbygning/struktur, her handler det bare ikke om at sikre kvaliteten men at sikre minimalt miljø...