Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

Lovkrav som et ISO 9001 krav

Et ISO 9001 krav, er at virksomheden skal overholde al gældende lovgivning indenfor det scope virksomheden er certificeret til. For at adressere dette krav, er det vigtigt at virksomheden har en proces, for hvordan det sikres at den gældende lovgivning er overholdt, herunder:

  • Hvem er ansvarlig
  • Hvor ofte skal lovkravene gennemgås
  • Hvilke områder i virksomheden berøres af en given lov
  • Hvad er ændringen og hvad betyder den for virksomheden
  • Hvem skal kende til ændringerne
  • Hvornår skal ændringen implementeres

For at kunne leve op til dette ISO 9001 krav, kan man med stor fordel anvende en lovmatrix, som hurtigt giver et godt overblik over lovene og hvilke processer de kan påvirke, samt historikken for ændringer og implementering.
Uanset hvilken metode man vælger til at gennemføre sin lov-proces, er det vigtigt for en certificering og kvaliteten, at dokumentere hvornår et lovkrav er opdateret og hvad en eventuel ændringer var, samt hvad den betyder for virksomheden. Når lovkravets påvirkning er fastlagt, bør der foreligge dokumentation for selve implementeringen.

En hjælp til at holde sig á jour med lovene kan f.eks. være informationer og nyhedsbreve fra:

At holde styr på lovgivningen er en stor proces, som skal være en integreret del af hverdagen. Det er vigtigt at opdatere/implementere løbende når der modtages information om ændringer, for at være sikker på at lovene overholdes.

At overholde lovgivningen er en selvfølge, men at have det som et ISO 9001 krav, gør at der bliver sat fokus på området og at der bliver implementeret en proces for det. I visse brancher betyder lovgivning så meget, at det også bliver en del af risikostyringen.

Læs hvad iso.org siger om de stillede ISO 9001 krav

 

Nick Hjermind

Konsulent, ProcessManager ApS

Stil os gerne et ISO spørgsmål

Publicering af spørgsmål

ISO 9001 krav, hvordan sikre du at overholde gældende lovgivning