Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

ISO 9001 krav om: Kvalitetspolitik – Organisationsplan – Roller, ansvar og beføjelser

En kvalitetspolitik skal beskrive hvad virksomheden forstår ved kvalitet, samt indeholde nogle forpligtelser som ses herunder:

  • At overholde alle relevante lov- og myndighedskrav
  • Løbende at opdatere og videreudvikle arbejdsgange, holdninger og kompetencer
  • Opstille konkrete mål, der viser i hvor høj grad der leves op til kvalitetspolitikken og -målsætningerne

Ordret ”forpligter” og ”løbende forbedringer” er to nøgleord der skal fremgå i politikken for at den lever op til ISO 9001 standardens krav. Samtidig skal der være en rød tråd mellem kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene.
Kvalitetspolitikken skal være tilgængelig for interessenter og dermed også kunder. Derfor er det en god løsning at lægge kvalitetspolitikken på hjemmesiden evt. sammen med ISO certifikatet.

Organisationsplanen skal beskrive organisationen og den kvalitetsansvarlige skal fremgå tydeligt af planen, da ISO 9001 er en kvalitets standard. I en virksomhed på over 10 ansatte skal den arbejdsmiljøansvarlige også tydeligt fremgå. 

Roller, ansvar og beføjelser skal beskrives. Det vil lette overblikket at udarbejde en matrix, hvor følgende områder indgår:

  • Ansvar (hvad er rollens ansvarsområde)
  • Indkøb (hvor meget må rollen handle for)
  • Salg/tilbud (hvor store tilbud og hvilke rabatter må rollen give)
  • Certificering og lovkrav (hvilke ansvar har rollen på virksomhedens vegne)
  • Ansættelse og fyring (hvilken beføjelse har rollen)
  • Pressen (må rollen udtale sig til pressen)

Denne matrix er en overordnet beskrivelse af rollerne i virksomheden.. En mere detaljeret kompetencematrix skal også udarbejdes, som fortæller mere præcis hvilke kompetencer og områder de forskellige ansat kan/må arbejde indenfor.

Læs mere om de 7 principper for en kvalitetspolitik

 

Nick Hjermind

Konsulent, ProcessManager ApS

Stil os gerne et ISO spørgsmål

Publicering af spørgsmål

Kvalitetssikring for øget kundetilfredshedæl