Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

ISO 9001 risikostyring

Risikostyring i ISO 9001:2015 udgaven er en af de store ændringer, den risikobaseret tankegang er den som ledelsessystemet bygger op om.

I konteksten beskrives eksterne og interne forhold, samt interessenter, og det er disse som der skal risikostyres på.
Alle væsentlige eksterne og interne forhold skal risikostyres ud fra følgende:

 • Relation og indflydelse
 • Risiko
 • Mulighed
 • Tiltag
 • Implementering
 • Effektivitet

Ved interessenter byttes “Relation og indflydelse” ud med “Krav”.

Relation og indflydelse:
Beskriv hvilken betydning det enkelte forhold har for virksomheden. Ved interessenter beskrives deres krav.

Risiko:
Beskriv i detaljer hvilke risici og konsekvenser dette forhold kan have for virksomheden/kvaliteten.

Mulighed:
Når man har øget fokus på forholdet og har taget de nødvendige forholdsregler, er der så endda en mulighed for at vende det til en fordel?
Tiltag: Hvad skal der gøres for enten at mindske risikoen eller for at holde den i ”skak”. Hvad skal der gøres for at opnå mulighederne.

Implementering:
Hvor i ledelsessystemet arbejdes der med dette forhold, hvilke processer skal have en øget fokus, hvem skal kende til det.

Effektivitet:
Efter et bestemt tidsinterval, evt. hver 6 måned, evaluerer man på de forskellige tiltag.

Eksempler på de eksterne og interne forhold samt interessenter:

Eksterne forhold:

 • Konkurrenceforhold
 • Lovgivning
 • Finansiering
 • Kursudvikling og følsomhed
 • Politiske forhold
 • Udbud

Interne forhold:

 • Bygninger og infrastruktur
 • Kapacitetsgrænser
 • Medarbejdere – kompetencer, engagement og holdninger.
 • Kritiske forretnings-processer
 • Værdigrundlag
 • Finansielle situation

Interessenter:

 • Kunder
 • Medarbejdere
 • Ejere
 • Brancheorganisationer
 • Kommunen
 • Kritiske leverandører
 • Lokalsamfund – naboer

Risikostyring er altså en central del i ISO 9001:2015 og en god rytme er at gennemgå den hver 6 måned hvor forhold og effektiviteten af tilhørende tiltag evalueres.

ISO 9001:2015 kvalitetsstyring (det er også muligt at købe standarden her)

 

Nick Hjermind

Konsulent, ProcessManager ApS

Stil os gerne et ISO spørgsmål

Publicering af spørgsmål

Kvalitetssikring for øget kundetilfredshedæl