Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

Et lavere krav til ISO procedure og instruktioner i ISO 9001:2015 – hvorfor?

I 2015 versionen er det ikke længere nødvendigt at have mange ISO procedure og instruktioner som beskriver hvordan en medarbejder skal udføre sit arbejde. Dette forudsætter dog at ledelsen på den ene eller anden måde har godkendt medarbejderen eller en arbejdsgruppe til at være kyndig indenfor et bestemt arbejdsområde, på baggrund uddannelse, licens, erfaring eller intern oplæring osv.

Dette sparer tid for virksomheden og kan lette arbejdsprocessen. Det giver dermed også et ”lettere” og mere overskueligt kvalitetsledelsessystem, da det ikke fyldes med lange tunge ISO procedure/instruktioner. Hvilket gør det lettere at implementere og arbejde med i hverdagen for ledelsen og medarbejderne.

(Hvis en medarbejder ikke har den nødvendige baggrund eller at arbejdet har et højt kompleksitetsniveau, vil der stadig være brug for procedurer og instruktioner for at udføre arbejdet.)

For at understøtte denne nye tilgang, kræver det at virksomheden udfører en kompetencematrix for medarbejderne.

Denne kompetencematrix skal vise hvilke medarbejdere eller arbejdsgrupper der er godkendt til et specifikt arbejdsområde. På nogle områder kan det være krævet (f.eks. ved lov) at der foreligger dokumentation for at medarbejderen er kyndig til at udføre arbejdet, som f.eks. uddannelsesbevis eller licens osv.

Dette gør ISO 9001:2015 til en mere fleksibel og forretningsstrømlignet standard, hvilket gør den lettere at arbejde med både for ledelsen men også de ansatte.

Læs mere om ISO 9001:2015 standarden hos Dansk Standard, herunder hvilke ændringer der er i forhold til den tidligere 2008 udgave.
ISO 9001:2015 kvalitetsstyring (det er også muligt at købe standarden her)

 

Nick Hjermind

Konsulent, ProcessManager ApS

Stil os gerne et ISO spørgsmål

Publicering af spørgsmål

Kvalitetssikring for øget kundetilfredshedæl