Spørgsmål:

Hvad er en ISO standard?

En ISO standard er en anerkendt international standard og står for international organisation for standardisering. Der findes mange forskellige ISO standarder, hvor nogle dækker store områder og andre er meget branchespecifikke.

En ISO standard har til formål at sikre et øget niveau hos virksomheden, inden for det område ISO standarden omhandler.

De 3 mest anvendte og kendte ISO standarder er ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. De bygger alle på samme grundform (HLS: High Level Structure), som flere og flere af ISO-standarderne bliver lavet efter i dag.

  • ISO 9001 er en kvalitetsstandard, som skal sikre at kundernes krav opfyldes og den aftalte kvalitet på produktet/ydelsen leveres
  • ISO 14001 er en miljøstandard, som skal sikre at virksomheden løbende overvejer deres negative miljøpåvirkning og nedbringer den hvor det er muligt
  • ISO 45001 handler om arbejdsmiljøet, som skal sikre at alle ansatte har gode arbejdsmiljøforhold

Det som går igen i de fleste ISO standarder er at man løbende skal forbedre det pågældende område og overholde al lovgivning, samt at opsætte nogle mål som er målbare så man kan følge udviklingen.
Alt dette skal man have et ledelsessystem til at håndtere, så alt efter hvilken standard man vælger, så kaldes det henholdsvis et kvalitetsledelsessystem, miljøledelsessystem eller arbejdsmiljøledelsessystem.

Nick Hjermind

Konsulent, ProcessManager ApS

Stil os dit ISO spørgsmål

Publicering af spørgsmål