Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er en kvalitetsstandard som har til formål at sikre at virksomheden kontinuerligt arbejder med deres kvalitet.

Standarden handler dermed primært om at man som virksomhed løbende skal forbedrer sin kvalitet. Det er dermed ikke nok at levere på samme niveau som da firmaet startede.

For at leve op til ISO 9001 standarden skal virksomheden have et kvalitetsledelsessystem. Dette system skal rumme alle de processer i virksomheden som har/kan have en påvirkning på kvaliteten af produktet eller ydelsen.
Derudover skal kvalitetsledelsessystemet leve op til de stillede krav i standarden. Herunder er listet nogle af de største/mest centrale krav.

  • Man skal have et afvigelsessystem for at fange eventuelle afvigelser og udføre korrigerende handling på disse for at undgå at afvigelsen sker igen
  • Der skal udføres risikostyring for at afdække alle de steder hvor der kan være en øget risiko for svækkelse af kvaliteten
  • Der skal opstilles nogle kvalitetsmål og målsætninger som skal være i “tråd” med kvalitetspolitikken
  • Til kvalitetsmålene og andre mål der måtte være opsat, skal der være nogle handleplaner for at sikre at der løbende arbejdes med at nå målsætningen
  • Der skal være en styring med alle medarbejdernes kompetencer og udvikling

ISO 9001 standardens formål med at stabilisere og øge kvaliteten, er at sikre kunden, så at produktet/ydelsen leveres rettidigt i rette kvalitet.

For at blive endelig certificeret til en ISO 9001 standard, skal et godkendt certificerende firma udføre ekstern audit. Det eksterne audit udføres på baggrund af kvalitetsledelsessystemet og det opstillede scope.

Læs også: Styrk kvaliteten af dit arbejde – skrevet af Dansk Standard

Nick Hjermind

Konsulent, ProcessManager ApS

Stil os dit ISO spørgsmål

Publicering af spørgsmål

Kvalitetssikring for øget kundetilfredshed