Spørgsmål:

Hvad er ISO 45001?

ISO 45001 er en ISO standard som handler om arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads.

Som med ISO 9001 og 14001 standarden (der også er omtalt på siden), så arbejder ISO 45001 også efter samme struktur HLS (High Level Sructure).
I denne standard handler det om at man skal sikre arbejdsmiljøet for medarbejdernes skyld, og her er der nogle krav som skal opfyldes for at blive certificeret til denne ISO standard.

For at leve op til ISO 45001 standarden skal virksomheden have et arbejdsmiljøledelsessystem, dette system skal rumme alle de processer i virksomheden som har/ kan have en påvirkning på arbejdsmiljøet.
Derudover skal arbejdsmiljøledelsessystemet leve op til de stillede krav i standarden. Herunder er listet nogle af de største/ mest centrale krav.

  • Der skal være et afvigelsessystem for at fange eventuelle afvigelser som kan påvirke arbejdsmiljøet, hertil skal der udføres korrigerende handling for at undgå at afvigelsen sker igen.
  • Der skal udføres risikostyring for at afdække alle de steder hvor der er en risiko for dårligt arbejdsmiljø.
  • Der skal opstilles nogle arbejdsmiljømål og målsætninger som skal være i “tråd” med arbejdsmiljøpolitikken
  • Til arbejdsmiljømålene skal der være nogle handleplaner for at sikre at der løbende arbejdes med at nå målsætningen
  • Der skal være en styring med alle medarbejdernes kompetencer og udvikling’
  • Der skal være et beredskab
  • Der skal lave en kortlægning af arbejdsmiljøet for at kunne vurdere hvor de største risici er.

For at blive endelig certificeret til en ISO 45001 standard, skal et godkendt certificerende firma udføre ekstern audit. Det eksterne audit udføres på baggrund at kvalitetsledelsessystemet og det opstillede scope.

Nick Hjermind

Konsulent, ProcessManager ApS

Stil os dit ISO spørgsmål

Publicering af spørgsmål