Vi udfører projekter, rådgivning og kurser online via. Microsoft Teams. Kontakt os for mere information.

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er en miljøstandard som er til for at sikre det eksterne miljømod forurening.

Standarden er meget lig ISO 9001 standarden i sin opbygning/struktur da de begge bruger samme grundstruktur (HLS), her handler det bare ikke om at sikre kvaliteten men at sikre minimalt miljø forurening/spild.

For at leve op til ISO 14001 standarden skal virksomheden have et miljøledelsessystem, dette system skal rumme alle de processer i virksomheden som har/kan have en miljøpåvirkning.
Der udover skal miljøledelsessystemet leve op til de stillede krav i standarden. Herunder er listet nogle af de største/mest centrale krav.

  • Der skal være et afvigelsessystem for at fange eventuelle afvigelser som kan have negativ effekt på miljøet, hertil skal der udføres korrigerende handling for at undgå at afvigelsen sker igen
  • Der skal udføres risikostyring for at afdække alle de steder hvor der er en miljørisiko.
  • Der skal opstilles nogle miljømål og målsætninger som skal være i “tråd” med miljøpolitikken
  • Til miljømålene skal der være nogle handleplaner for at sikre at der løbende arbejdes med at nå målsætningen
  • Der skal være en styring med alle medarbejdernes kompetencer og udvikling
  • Der skal være et beredskab
  • Der skal laves en kortlægning af arbejdsmiljøet for at kunne vurdere hvor de største risici er

For at blive endelig certificeret til en ISO 14001 standard, skal et godkendt certificerende firma udføre ekstern audit. Det eksterne audit udføres på baggrund af kvalitetsledelsessystemet og det opstillede scope samt antal adresser.

Læs mere om ISO 14001 samt 5 gode råd fra Dansk Standard

Nick Hjermind

Konsulent, ProcessManager ApS

Stil os dit ISO spørgsmål

Publicering af spørgsmål

ISO 14001 for et bedre miljø