Vi udfører rådgivning og kurser online.

Polaroil valgte ProcessManager til at hjælpe med ISO 9001 og ISO 14001, da deres system kunne skabe et godt samlet overblik over virksomhedens processer 

Polaroil gennemfører i disse år en fornyelse af virksomheden til gavn for den grønlandske befolkning og de stadigt flere private virksomheder.

ISO 9001

En del af dette er en beslutning om at blive ISO 9001 certificeret. I august besøgte direktør Kim Hjermind hovedkontoret i Sisiumut på vestkysten lige nord for polarcirklen. I løbet af en uge blev der opbygget et forretningssystem i programmet ProcessManager. Systemet bygger videre på den store viden og de rigtig mange operationelle procedurer, som var blevet udviklet og implementeret gennem mange år.

Med forretningssystemet som ny platform blev virksomheden tænkt i processer, og de mange enkeltaktiviteter blev på den måde bundet sammen til en helhed. Det betyder, at viden fastholdes og deles, og specielt nye medarbejdere vil få en meget hurtigere forståelse af hvordan virksomheden er sat sammen og hvordan den opererer.
Der har herefter været et kvartal, hvor man kunne blive fortrolig med systemet og få de sidste ting på plads. Primo november er der holdt internt audit og ledelsens evaluering. Vi venter nu spændt på resultatet af det eksterne audit, som i november skal gennemføres af Bureau Veritas.

Som en del af både ISO 9001 og af den generelle fornyelse beslutede ledelsen at gennemføre en måling af tilfredshed og loyalitet blandt alle kunder. Den blev gennemført i oktober og udsendt på hele 3 sprog samtidig: dansk, grønlandsk og engelsk. Det lykkedes at få deltagelsen op på en svarprocent på 59%. Analysen er udarbejdet og præsenteret for ledelsen, som vil inddrage den i ledelsens evaluering samt i det generelle udviklingsprogram.

ISO 14001

Polaroil ønsker fortsat at styrke forretningen og har derfor igangsat arbejdet med at blive klar til en ISO 14001 certificering.

Det eksterne miljø har en meget stor betydning i Grønland, hvor havet i høj grad er befolkningens fødekammer, og hvor eventuelle forureninger kun genoprettes meget langsomt.

Tage Lindegaard, Energy director Polaroil
Polaroil